Piansa gör skillnad…

Trots att Piansa bara är under socialiseringsträning för blivande social tjänstehund så har hon det i sig redan. I går  fick Piansa utföra en punktinsats då en boende inte ville stiga upp. Med Piansas närvaro skapades en positiv känsla och en motivation att stiga upp...

Evidensia!

Det glädjer mig att Evidensia Djursjukhus i Malmö vill fortsätta att sponsra Hicko i hans arbete som social tjänstehund. Evidensia ser Hickos arbete för våra äldre som en betydelsefull insats i samhället och värnar om hundens välfärd. Ser fram emot ett givande...