HUNDUPPDRAG

Jag använder utbildad social tjänstehund genom att utföra hundunderstödda insatser för personer inom vård och omsorg, psykiatrin, familjehemsarbete etc.

Jag ger dig verktyg för hur du får en mer välmående hund i vardagen genom ett bredare friskvårdstänk.

Jag utför teambuildning med hund för att skapa en god relation, kommunikation och ett bra samarbete i en grupp.

 

 

BOKA

HUND

HUND SOM RESURS

jessica-hicko

Social tjänstehund

Jag arbetar med social tjänstehund inom vård och omsorg, psykiatrin, rehabilitering, socialt arbete, familjebehandling och med hälsofrämjande insatser. Användning av hund som resurs är en fantastisk fin insats när våra ord och ibland handlingar inte räcker till.

Kontakta för offert

EN VÄLMÅENDE HUND

digitala-terapidjur

Friskvård

Genom ett bredare friskvårdstänk ger jag dig verktygen för hur du kan få en mer välmående hund i varadagen. Du får kunskap som du kan böra använda direkt oavsett ålder och utifrån din hunds behov och förutsättningar. Du får tillgång till materialet på obegränsad tid.

Köp via faktura

TEAMBUILDNING

Användarvillkor

Med hund

Teambuildning med hund är ett effektivt sätt för att skapa en gemenskap och glädje i gruppen. Jag använder mig av hunden som en resurs i teambuildning med fokus på motivation, relation och kommunikation. Övningar med hunden leder till ett bättre samarbete.

Kontakta för offert

01.

SOCIAL TJÄNSTEHUND

Mötet med hunden kan leda till ökad motivation, glädje, delaktighet, gemenskap och en ökad livskvalitet i vardagen. Interaktionen mellan hund och människa kan generera en positiv känsla och relation.

Jag utför hundunderstödda insatser med fokus på att lugna, avleda och motivera.

Genom hunden kan mottagaren arbeta med exempelvis social träning, samhällsintegrering, koncentration, fysisk hälsa, turtagning, minnesträning, ökad självkänsla och självförtroende. Hunden är även ett fantastiskt bra verktyg att använda vid ett motivationsarbete.

Genom att beröra hunden eller vid en visuell upplevelse kan mottagaren känna sig sedd och vara delaktig i en kravlös aktivitet tillsammans med hunden. I mötet med hunden väcks ofta spontana samtal.

Motagaren kan även träna sina egna egenskaper som till exempel tålamod, känna tillit, empatisk förmåga, känna ett lugn via hunden genom olika praktiska övningar.

Det som händer i samband med mötet med hunden kan i många fall överföras i ett samspel tillsammans med andra människor och i olika sociala sammanhang.

Med hjälp av hunden kan mottagaren avledas från en orolig tanke eller känsla. I samband med att fokuset flyttas över till hunden, sker även ett ändrat känsloläge från oro och ångst till ett ökat lugn som oftast leder till glädje.

Jag samarbetar med övrig personal för att på bästa sätt nå målet med insatsen av social tjänstehund. Via hunden kan vi tillsammans göra stor skillnad för den enskilde. Hunden fungerar som ett komplement och kan utföra både förberedande, planerade  och punktinsatser. 

Vill du samarbeta med mig och införa social tjänstehund i din verksamhet?

Vid intresse ta kontakt med mig för vidare dialog, så återkopplar jag med förslag på upplägg och offert!

02.

En välmående hund

Friskvård för mig handlar om flera aspekter för att hunden ska må bra och leva ett härligt hundliv. Jag arbetar med ett helhetstänk inom friskvård för hund för att skapa de bästa förutsättningarna för en välmående hund i vardagen.

En stor del av friskvårdsträning går ut på att förebygga skador och överbelastningar. Att ha ett förebyggande tänk kan hjälpa hunden att skapa en fysiskt hållbar kropp. Med friskvårdsträning kan du ha som mål att höja hundens prestationsförmåga i olika sammanhang men det kan också vara att bibehålla hundens fysik.

Vid friskvårdsträning tittar du på vad din hund har för behov och förutsättningar. Alla hundar är olika och har olika kroppstyper, därför passar inte alla övningar för alla hundar. Genom friskvårdsträning kan du även arbeta med hundens självkänsla, osäkerhet, svåra hundmöten etc.

Att friskvårdsträna sin hund själv är inte särskilt svårt men du behöver grundkunskap för att utföra träningen på ett säkert sätt.

Friskvårdsträning är något som pågår under hela hundens friska liv och ska bli en naturlig del i vardagen. Det är viktigt att hunden trivs med träningsformen och att du ser glädje och motivation hos hunden.

Jag vill ge dig kunskap om hur du kan friskvårdsträna din hund på ett säkert sätt och verktyg som hjälper dig att få en mer välmående hund i vardagen. 

Du kommer att få lära dig en träningsmetod som heter Dogparkour och den typen av träning ger din hund både en mental och fysisk stimulans. Klicka på onlineknappen nedan och ta del av kursinnehållet!

03.

TEAMBUILDNING

Hunden kan utföra fantastiska insatser i en personalgrupp. Man kan se en god påverkan av hundens närvaro.

Hunden är en utmärkt resurs som kan hjälpa till som katalysator för att skapa goda kontakter, relationer och samtalsämnen.

Varför ska ni välja teambuildning med hund?

  • Genom aktiviteter med hunden kan deltagaren/gruppen träna och stärka sina egna förmågor som exempelvis tillit, tålamod, självkänsla, turtagning, kommunikation, respekt, samarbete, motivation, självkänsla och självförtroende.
  • Hunden har med sin närvaro en mängd positiva effekter för vårt mående.  
  • Aktiviteter tillsammans med hunden bidrar till skratt, glädje och delaktighet.
  • Övningarna tillsammans med hunden kan sedan sättas in i andra sammanhang på arbetet.
  • Teambuildningsövningar med hunden stärker engagemanget och gemenskapen i gruppen.
  • Övningar med hunden är ett annorlunda, roligt och ett utmanande sätt att arbeta med teambuildning.
  • I aktiviteterna tillsammans med hunden får deltagarna känna in vad hunden behöver för stöd, gruppen får träna på att ta hänsyn till varandra och hundens behov.

Vid intresse ta kontakt med mig för vidare dialog, så återkopplar jag med förslag på upplägg och offert!

KONTAKT

Hand Hund & Hälsa
handhundhalsa@gmail.com

Fotograf: Martin Lindgren
Webb/Brand: Malin Hammar-Blomwall
Integritetspolicy – Villkor – Cookie Policy

 

@hand_hund_halsa