HUNDUPPDRAG

Jag använder utbildad social tjänstehund genom att utföra hundunderstödda insatser för personer inom vård och omsorg, psykiatrin, familjehemsarbete etc.

Jag introducerar digitala terapidjur inom vård och omsorg.

Jag utför teambuildning med hund för att skapa en god relation, kommunikation och ett bra samarbete i en grupp.

 

 

BOKA

HUND

HUND SOM RESURS

jessica-hicko

Social tjänstehund

Jag arbetar med social tjänstehund inom vård och omsorg, psykiatrin, rehabilitering, socialt arbete, familjebehandling och med hälsofrämjande insatser. Användning av hund som resurs är en fantastisk fin insats när våra ord och ibland handlingar inte räcker till.

Kontakta för offert

DIGITALA TERAPIDJUR

digitala-terapidjur

Robotdjur

JAG HJÄLPER VERKSAMHETER INOM ÄLDREOMSORGEN OCH LSS ATT INTRODUCERA DIGITALA TERAPI DJUR. JAG UTGÅR FRÅN ETT PERSONCENTRERAT ARBETE OCH TITTAR PÅ INDIVIDENS REAKTIONER OCH VILKA EFFEKTER SOM UPPSTÅR I MÖTET MED DET DIGITALA TERAPIDJURET.

Kontakta för offert

TEAMBUILDNING

Användarvillkor

Med hund

Teambuildning med hund är ett effektivt sätt för att skapa en gemenskap och glädje i gruppen. Jag använder mig av hunden som en resurs i teambuildning med fokus på motivation, relation och kommunikation. Övningar med hunden leder till ett bättre samarbete.

Kontakta för offert

01.

SOCIAL TJÄNSTEHUND

Mötet med hunden kan leda till ökad motivation, glädje, delaktighet, gemenskap och en ökad livskvalitet i vardagen. Interaktionen mellan hund och människa kan generera en positiv känsla och relation.

Jag utför hundunderstödda insatser med fokus på att lugna, avleda och motivera.

Genom hunden kan mottagaren arbeta med exempelvis social träning, samhällsintegrering, koncentration, fysisk hälsa, turtagning, minnesträning, ökad självkänsla och självförtroende. Hunden är även ett fantastiskt bra verktyg att använda vid ett motivationsarbete.

Genom att beröra hunden eller vid en visuell upplevelse kan mottagaren känna sig sedd och vara delaktig i en kravlös aktivitet tillsammans med hunden. I mötet med hunden väcks ofta spontana samtal.

Motagaren kan även träna sina egna egenskaper som till exempel tålamod, känna tillit, empatisk förmåga, känna ett lugn via hunden genom olika praktiska övningar.

Det som händer i samband med mötet med hunden kan i många fall överföras i ett samspel tillsammans med andra människor och i olika sociala sammanhang.

Med hjälp av hunden kan mottagaren avledas från en orolig tanke eller känsla. I samband med att fokuset flyttas över till hunden, sker även ett ändrat känsloläge från oro och ångst till ett ökat lugn som oftast leder till glädje.

Jag samarbetar med övrig personal för att på bästa sätt nå målet med insatsen av social tjänstehund. Via hunden kan vi tillsammans göra stor skillnad för den enskilde. Hunden fungerar som ett komplement och kan utföra både förberedande, planerade  och punktinsatser. 

Vill du samarbeta med mig och införa social tjänstehund i din verksamhet?

Vid intresse ta kontakt med mig för vidare dialog, så återkopplar jag med förslag på upplägg och offert!

02.

DIGITALA TERAPIDJUR

Digitala terapidjur är ett ett fantastiskt bra komplement till den sociala tjänstehunden. När den riktiga hunden inte finns på plats kan ett digitalt terapidjur göra stor skillnad för den enskilde.

De digitala terapidjuren är ett komplement till den övriga vård och omsorg som bedrivs i verksamheten. Djuren kan ge den enskilde en ökad livskvalitet och ett ökat välbefinnande genom att vara nära och umgås med djuret.

De digitala terapidjuren svarar på klappar, kramar, rörelse och upplevs likt ett riktigt djur.

Via närvaron av djuret kan det uppstå spontana samtal och minnen från egna djur. Djuren kan ge lindring av ångest och oro, avledning från en negativ tanke och motivation till en ökad sysselsättning och ett engagemang som ger en god stimulans.

Genom att använda digitala terapidjur som en robotkatt eller robothund har man även sett fördelar som minskad känsla av ensamhet, minskad användning av lugnande läkemedel ökad glädje och tillfredsställelse.

Jag samarbetar med Fredrik Westergaard som driver Wera Welltech och väljer du att investera i digitala terapidjur så får du en rabattkod av mig. Ange HANDHUNDHÄLSA så får du 5 % rabatt på hela ditt köp. Gå in på hemsidan www.werawelltech.se och läs mer. Kontakta Fredrik direkt om du vill ha ditt köp på faktura.

Digitala terapidjur kan användas både som sällskap och insats. Men det är viktigt för personalen att veta hur man ska anväda de digitala terapidjuren på rätt sätt i verksamheten.

Jag utbildar i att introducera och använda digitala terapidjur inom vård och omsorg. Jag utgår från ett personcentrerat arbete. Digitala terapidjur är inte för alla men där det fungerar gör det verkligen en stor skillnad för både den enskilde, personalen och verksamheten.

Det finns olika utbildningspaket att välja mellan. Utbildningen kan ske online eller fysiskt på plats beroende på vart i landet som din verksamhet befinner sig.

Vid intresse ta kontakt med mig för vidare dialog, så återkopplar jag med förslag på upplägg och offert!

03.

TEAMBUILDNING

Hunden kan utföra fantastiska insatser i en personalgrupp. Man kan se en god påverkan av hundens närvaro.

Hunden är en utmärkt resurs som kan hjälpa till som katalysator för att skapa goda kontakter, relationer och samtalsämnen.

Varför ska ni välja teambuildning med hund?

  • Genom aktiviteter med hunden kan deltagaren/gruppen träna och stärka sina egna förmågor som exempelvis tillit, tålamod, självkänsla, turtagning, kommunikation, respekt, samarbete, motivation, självkänsla och självförtroende.
  • Hunden har med sin närvaro en mängd positiva effekter för vårt mående.  
  • Aktiviteter tillsammans med hunden bidrar till skratt, glädje och delaktighet.
  • Övningarna tillsammans med hunden kan sedan sättas in i andra sammanhang på arbetet.
  • Teambuildningsövningar med hunden stärker engagemanget och gemenskapen i gruppen.
  • Övningar med hunden är ett annorlunda, roligt och ett utmanande sätt att arbeta med teambuildning.
  • I aktiviteterna tillsammans med hunden får deltagarna känna in vad hunden behöver för stöd, gruppen får träna på att ta hänsyn till varandra och hundens behov.

Vid intresse ta kontakt med mig för vidare dialog, så återkopplar jag med förslag på upplägg och offert!

KONTAKT

Hand Hund & Hälsa
handhundhalsa@gmail.com

Fotograf: Martin Lindgren
Webb/Brand: Malin Hammar-Blomwall
Integritetspolicy – Villkor – Cookie Policy

 

@hand_hund_halsa