HUNDUPPDRAG

Jag hjälper dig att skapa en god relation, kommunikation och ett bra samarbete i en grupp med stöd av hunden som en resurs vid teambuildning.

Jag och min kollega Matilda Ström säkerställer och anpassar arbetsplatser där hundar befinner sig utifrån de behov och förutsättningar som finns.

Jag använder även utbildad social tjänstehund som en resurs för att nå olika mål och syften i vardagen. Användning av hund som resurs är en fantastisk fin insats när våra ord och ibland handlingar inte längre räcker till.

BOKA

HUND

HUND SOM RESURS

jessica-hicko
MEST POPULÄR 

Social tjänstehund

Jag erbjuder hunden som en resurs inom vård och omsorg, psykiatrin,  rehabilitering, socialt arbete, familjebehandling och med hälsofrämjande insatser. 

Kontakta för offert

HUND PÅ ARBETSPLATSEN

hund-vid-dator

 

Hund på jobbet

Det är fantastiskt att hundägare idag får ta med sin hund till sin  arbetsplats. Vi kan hjälpa dig att säkerställa arbetsplatsen utifrån verksamheten/företaget och hundens behov samt övriga som befinner sig där hunden är.

Kontakta för offert

TEAMBUILDNING

Med hund

Teambuildning med hund är ett effektivt sätt för att skapa en gemenskap och glädje i gruppen. Jag använder mig av hunden som en resurs i teambuildning med fokus på motivation, relation och kommunikation. Hunden gör att vi måste samarbeta för att tillsammans lyckas genomföra aktiviteten på bästa sätt.

Kontakta för offert

01.

HUND SOM RESURS

Mötet med hunden kan leda till ökad motivation, glädje, delaktighet, gemenskap och en ökad livskvalitet i vardagen. Interaktionen mellan hund och människa kan generera en positiv känsla och relation.

Genom hunden kan mottagaren arbeta med exempelvis social träning, samhällsintegrering, koncentration, fysisk hälsa, turtagning, minnesträning, ökad självkänsla och självförtroende. Hunden är även ett fantastiskt bra verktyg att använda vid ett motivationsarbete.

Genom att beröra hunden eller vid en visuell upplevelse kan mottagaren känna sig sedd och vara delaktig i en kravlös aktivitet tillsammans med hunden. I mötet med hunden väcks ofta spontana samtal.

Mottagaren kan även träna sina egna egenskaper som till exempel tålamod, känna tillit, empatisk förmåga, känna ett lugn via hunden genom olika praktiska övningar.

Det som händer i samband med mötet med hunden kan i många fall överföras i ett samspel tillsammans med andra människor och i olika sociala sammanhang.

02.

HUND PÅ ARBETSPLATSEN

Vill du att dina medarbetare ska få ta med sin hund på arbetet så kan vi hjälpa dig och din verksamhet att säkerställa arbetsplatsen på ett tryggt, säkert sätt.  Vi tar hänsyn till hunden, medarbetare samt övriga som är berörda av implementeringen av hund på arbetsplatsen.

Så här går processen till när vi säkerställer arbetsplats med hund:

Hundens välfärd

Vi igenom hundens behov och förutsättningar och vilka anpassningar som behövs göras utifrån hundens välfärd. Om någon situation kräver extra träning eller behöver en invänjningsperiod samt om någon situation där hunden är mindre lämplig utifrån hundens välfärd eller som en säkerhet för övriga berörda tittar vi på en alternativ plan. Vi går också igenom hundens syfte på arbetsplatsen.

Lokaler

Vi ser över de lokaler som hunden ska närvara i och ser om och vad som behövs anpassas med hund i verksamheten.

Rutiner och riktlinjer

Vi utför en riskanalys och utifrån det resultatet skapar vi tillsammans rutiner och riktlinjer med fokus på att skapa en trygg och inspirerande arbetsplats med hunden för alla berörda. Vi tar även hänsyn till allergier och hundrädsla. Du får allt detta skriftligt och ett dokument som du kan använda som ett levande material för att uppdatera vid behov.

Tjänsten kan ske online via zoom möten alternativt så möts vi ute på din arbetsplats.

03.

TEAMBUILDNING

Hunden utföra fantastiska insatser i en personalgrupp. Man kan se en god påverkan av hundens närvaro.

Hunden är en utmärkt resurs som kan hjälpa till som katalysator för att skapa goda kontakter, relationer och samtalsämnen.

Varför ska ni välja teambuildning med hund?

 • Genom aktiviteter med hunden kan deltagaren/gruppen träna och stärka sina egna förmågor som exempelvis tillit, tålamod, självkänsla, turtagning, kommunikation, respekt, motivation, självkänsla och självförtroende.

   

 • Hunden har med sin närvaro en mängd positiva effekter för vårt mående.

    

 • Aktiviteter tillsammans med hunden bidrar till skratt, glädje och delaktighet.

   

 • Övningarna tillsammans med hunden kan sedan sättas in i andra sammanhang på arbetet.

   

 • Teambuildningsövningar med hunden stärker engagemanget och gemenskapen i gruppen.

   

 • Övningar med hunden är ett annorlunda, roligt och ett utmanande sätt att arbeta med teambuildning.

   

 • I aktiviteterna tillsammans med hunden får deltagarna känna in vad hunden behöver för stöd, gruppen får träna på att ta hänsyn till varandra och hundens behov.

KONTAKT

Hand Hund & Hälsa
handhundhalsa@gmail.com

Fotograf: Martin Lindgren
Webb/Brand: Malin Hammar-Blomwall

@hand_hund_halsa