HUNDUPPDRAG

Jag använder utbildad social tjänstehund genom att utföra hundunderstödda insatser för personer inom vård och omsorg, psykiatrin, familjehemsarbete etc.

Jag utför teambuildning med hund för att skapa en god relation, kommunikation och ett bra samarbete i en grupp.

 

 

BOKA

HUND

HUND SOM RESURS

jessica-hicko

Social tjänstehund

Jag arbetar med social tjänstehund inom vård och omsorg, psykiatrin, rehabilitering, socialt arbete, familjebehandling och med hälsofrämjande insatser. Användning av hund som resurs är en fantastisk fin insats när våra ord och ibland handlingar inte räcker till.

Kontakta för offert

TEAMBUILDNING

Användarvillkor

Med hund

Teambuildning med hund är ett effektivt sätt för att skapa en gemenskap och glädje i gruppen. Jag använder mig av hunden som en resurs i teambuildning med fokus på motivation, relation och kommunikation. Övningar med hunden leder till ett bättre samarbete i t.ex. en personalgrupp.

Kontakta för offert

01.

HUND SOM RESURS

Mötet med hunden kan leda till ökad motivation, glädje, delaktighet, gemenskap och en ökad livskvalitet i vardagen. Interaktionen mellan hund och människa kan generera en positiv känsla och relation.

Jag utför hundunderstödda insatser med fokus på att lugna, avleda och motivera.

Genom hunden kan mottagaren arbeta med exempelvis social träning, samhällsintegrering, koncentration, fysisk hälsa, turtagning, minnesträning, ökad självkänsla och självförtroende. Hunden är även ett fantastiskt bra verktyg att använda vid ett motivationsarbete.

Genom att beröra hunden eller vid en visuell upplevelse kan mottagaren känna sig sedd och vara delaktig i en kravlös aktivitet tillsammans med hunden. I mötet med hunden väcks ofta spontana samtal.

Motagaren kan även träna sina egna egenskaper som till exempel tålamod, känna tillit, empatisk förmåga, känna ett lugn via hunden genom olika praktiska övningar.

Det som händer i samband med mötet med hunden kan i många fall överföras i ett samspel tillsammans med andra människor och i olika sociala sammanhang.

Med hjälp av hunden kan mottagaren avledas från en destruktiv tanke eller handling. I samband med att fokuset flyttas över till hunden, sker även ett ändrat känsloläge från oro och ångst till ett ökat lugn som oftast leder till glädje.

Hunden är ett komplement och kan utföra fantastiska insatser när våra ord och handlingar inte räcker till. Via hunden kan vi göra skillnad och öka livskvaliteten hos personer i samhället.

02.

TEAMBUILDNING

Hunden utföra fantastiska insatser i en personalgrupp. Man kan se en god påverkan av hundens närvaro.

Hunden är en utmärkt resurs som kan hjälpa till som katalysator för att skapa goda kontakter, relationer och samtalsämnen.

Varför ska ni välja teambuildning med hund?

 • Genom aktiviteter med hunden kan deltagaren/gruppen träna och stärka sina egna förmågor som exempelvis tillit, tålamod, självkänsla, turtagning, kommunikation, respekt, motivation, självkänsla och självförtroende.

   

 • Hunden har med sin närvaro en mängd positiva effekter för vårt mående.

    

 • Aktiviteter tillsammans med hunden bidrar till skratt, glädje och delaktighet.

   

 • Övningarna tillsammans med hunden kan sedan sättas in i andra sammanhang på arbetet.

   

 • Teambuildningsövningar med hunden stärker engagemanget och gemenskapen i gruppen.

   

 • Övningar med hunden är ett annorlunda, roligt och ett utmanande sätt att arbeta med teambuildning.

   

 • I aktiviteterna tillsammans med hunden får deltagarna känna in vad hunden behöver för stöd, gruppen får träna på att ta hänsyn till varandra och hundens behov.

KONTAKT

Hand Hund & Hälsa
handhundhalsa@gmail.com

Fotograf: Martin Lindgren
Webb/Brand: Malin Hammar-Blomwall
Integritetspolicy – Villkor – Cookie Policy

 

@hand_hund_halsa