HUNDUPPDRAG

Jag hjälper dig att skapa en god relation, kommunikation och ett bra samarbete i en grupp med stöd av hunden som en resurs vid teambuildning.

Jag säkerställer och anpassar arbetsplatser där hundar befinner sig utifrån de behov och förutsättningar som finns.

Jag använder även utbildad social tjänstehund som en resurs för att nå olika mål och syften i vardagen. Användning av hund som resurs är en fantastisk fin insats när våra ord och ibland handlingar inte längre räcker till.

BOKA

HUND

HUND SOM RESURS

MEST POPULÄR 

Social tjänstehund

Jag erbjuder hunden som en resurs inom vård och omsorg, psykiatrin,  rehabilitering, socialt arbete, familjebehandling och med hälsofrämjande insatser. 

Kontakta för offert

HUND PÅ ARBETSPLATSEN

 

Hund på jobbet

Det är fantastiskt att hunden idag finns med på många arbetsplatser. Jag kan hjälpa dig att säkerställa arbetsplatsen utifrån kunden/patienten, hundens behov samt övriga som är berörda av situationen där hunden befinner sig.

Kontakta för offert

TEAMBUILDNING

Med hund

Teambuildning med hund är ett effektivt sätt för att skapa en gemenskap och glädje i gruppen. Jag använder mig av hunden som en resurs i teambuildning med fokus på motivation, relation och kommunikation. Hunden gör att vi måste samarbeta för att tillsammans lyckas genomföra aktiviteten på bästa sätt.

Kontakta för offert

01.

HUND SOM RESURS

Mötet med hunden kan leda till ökad motivation, glädje, delaktighet, gemenskap och en ökad livskvalitet i vardagen. Interaktionen mellan hund och människa kan generera en positiv känsla och relation.

Genom hunden kan mottagaren arbeta med exempelvis social träning, samhällsintegrering, koncentration, fysisk hälsa, turtagning, minnesträning, ökad självkänsla och självförtroende. Hunden är även ett fantastiskt bra verktyg att använda vid ett motivationsarbete.

Genom att beröra hunden eller vid en visuell upplevelse kan mottagaren känna sig sedd och vara delaktig i en kravlös aktivitet tillsammans med hunden. I mötet med hunden väcks ofta spontana samtal.

Mottagaren kan även träna sina egna egenskaper som till exempel tålamod, känna tillit, empatisk förmåga, känna ett lugn via hunden genom olika praktiska övningar.

Det som händer i samband med mötet med hunden kan i många fall överföras i ett samspel tillsammans med andra människor och i olika sociala sammanhang.

02.

HUND PÅ ARBETSPLATSEN

En viktig aspekt när man implementerar hund på en arbetsplats är att säkerställa och anpassa arbetsplatsen utifrån de behov som finns.

Jag tar hänsyn till eventuella allergier, hundrädsla och kulturella aspekter för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad implementering.

Jag går igenom hundens behov och förutsättningar och vilka anpassningar som behövs göras utifrån hundens välfärd. Jag ser över de lokaler som hunden ska närvara/arbeta i och ser om och vad som behövs anpassas med hund i verksamheten.

Jag utför även en riskanalys och utifrån det resultatet skapar vi tillsammans rutiner och riktlinjer med fokus på att skapa en trygg och inspirerande arbetsplats tillsamman med hunden, för alla berörda.

Hund på arbetsplatsen kan se olika ut och har olika syften, några exempel är inom vård och omsorg, kontorshundar, egen mottagning, assistans och resurshundar.

03.

TEAMBUILDNING

Hunden utföra fantastiska insatser i en personalgrupp. Man kan se en god påverkan av hundens närvaro.

Hunden är en utmärkt resurs som kan hjälpa till som katalysator för att skapa goda kontakter, relationer och samtalsämnen.

Varför ska ni välja teambuildning med hund?

 • Genom aktiviteter med hunden kan deltagaren/gruppen träna och stärka sina egna förmågor som exempelvis tillit, tålamod, självkänsla, turtagning, kommunikation, respekt, motivation, självkänsla och självförtroende.

   

 • Hunden har med sin närvaro en mängd positiva effekter för vårt mående.

    

 • Aktiviteter tillsammans med hunden bidrar till skratt, glädje och delaktighet.

   

 • Övningarna tillsammans med hunden kan sedan sättas in i andra sammanhang på arbetet.

   

 • Teambuildningsövningar med hunden stärker engagemanget och gemenskapen i gruppen.

   

 • Övningar med hunden är ett annorlunda, roligt och ett utmanande sätt att arbeta med teambuildning.

   

 • I aktiviteterna tillsammans med hunden får deltagarna känna in vad hunden behöver för stöd, gruppen får träna på att ta hänsyn till varandra och hundens behov.

KONTAKT

Hand Hund & Hälsa
handhundhalsa@gmail.com

Fotograf: Martin Lindgren
Webb/Brand: Malin Hammar-Blomwall

@hand_hund_halsa