I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Skåneland körde jag och Matilda Ström som driver Sida vid Sida vår andra julshow, men denna gången på dagverksamheten Flintebro i Skurup. Det var en härlig känsla att få sprida denna glädje bland våra äldre. Vi fick applåder för hundarnas tricks och vårdtagarna kunde vara delaktiga utifrån sina förutsättningar. Det blev en uppskattad show med konster, klapp och mys med hundarna.

Det blev en rolig kontrast när liten Chihuahuan Baggis och stor Pyrenéerhunden Hicko och gick in och gjorde olika tricks samtidigt. Det blev ännu en gång bekräftat vilken positiv effekt det gav med olikheterna i vårt hundteam. Stor, mellan och liten hund, olika åldrar, olika egenskaper gjorde att vi idag kunde dra parralleller mellan oss människor och hundarna!

Tack Flintebro för att vi fick komma och sprida glädje tillsammans med er!