FÖRELÄSNINGAR

Här hittar du inspirerande föreläsningar där hunden är den röda tråden. Under föreläsningarna finns även Pyrenéerhunden Hicko, social tjänstehund med på plats. Dom som vill får tillfälle att vara nära hunden och känna upplevelsen av ett lugn genom att klappa den vita mjuka pälsen. 

BOKA

FÖRELÄSNINGAR

FÖRELÄSNING

MEST POPULÄR 

Hund som resurs

DETTA ÄR EN FÖRELÄSNING DÄR DU FÅR EN INBLICK I HUR DET ÄR ATT ARBETA MED HUND SOM EN RESURS INOM OLIKA VERKSAMHETER.

JAG BESKRIVER VILKA INSATSER HUNDEN KAN UTFÖRA I SAMHÄLLET SOM ETT KOMPLEMENT TILL DIN YRKESROLL ELLER NÄR VÅRA ORD ELLER HANDLINGAR INTE RIKTIGT RÄCKER TILL.

Kontakta för offert

FÖRELÄSNING

Hund i verksamhet

JAG FÖRELÄSER OM ATT SÄKERSTÄLLA ARBETSPLATSEN UTIFRÅN KUNDEN/PATIENTEN, HUNDENS BEHOV SAMT ÖVRIGA SOM ÄR BERÖRDA AV SITUATIONEN DÄR HUNDEN BEFINNER SIG SAMT ATT ALLTID HA EN ALTERNATIV PLAN FÖR INDIVIDER SOM INTE VILL ELLER KAN MÖTA HUNDEN.

Kontakta för offert

FÖRELÄSNING

Livet med hund

DETTA ÄR EN FÖRELÄSNING OM HUR DU KAN ANVÄNDA HUNDEN I ETT MOTIVATIONSARBETE, STÄRKA ER RELATION OCH HUR NI KOMMIÚNICERAR MED VARANDRA.

HUNDEN ÄR EN GOD MOTIVATOR SOM KAN INSPIRERA TILL EN ÖKAD LIVSKVALITET I VARDAGEN. 

Kontakta för offert

01.

FÖRELÄSNING

Arbeta med hund som resurs 

 

Detta är en föreläsning där jag delar med mig av min arbetsvardag med hunden som en resurs och hur det är att arbeta som social tjänstehundsförare.

Jag har en bred erfarenhet av arbetet med olika målgrupper där jag pratar om vikten av kunskapen kring sin målgrupp, bemötande och “triangelarbetet” mellan hund, hundförare och mottagaren.

Vad innebär yrket? Vad är hunden och hundförarens uppgift i mötet med mottagaren? Vilken typ av hund är lämplig för yrket? Vad ska hunden kunna?

Vad är viktigt att tänka på i mötet medmottagaren eller gruppen? Vad innebär hundens välfärd? Kan jag bränna ut min hund?

Vad innebär det att ta in en hund i verksamheten? Hur kan arbetsplatsen säkerställas? Hur ska arbetsplatsen hantera eventuell hundrädsla och allergier?

02.

FÖRELÄSNING

Implementera hund i verksamheten

Detta är en föreläsning som behandlar hur du skapar en inspirerande och säker arbetsplats med hund. Jag pratar om hur du på bästa sätt kan skapa en arbetsplats med hund utifrån de förutsättningar och behov som finns.

Jag tar upp vikten av rutiner och riktlinjer, information, hundens välfärd samt olika förutsättningar som finns om det är en privat hund, anställd eller på konsultuppdrag.

Hundar finns på många olika arbetsplatser och fyller olika funktion och syften.

Här är några exempel

●  Arbetande hundar inom t.ex. skola, psykiatrin, vård och omsorg

●  Kontorshundar som följer med matte/husse på arbetet

●  Egen mottagning med hunden som en resurs eller sällskap

●  Frilansande frisörer eller fotvårdare som har hunden med som en extra glädjespridare i arbete

● Resurshundar som finns med på arbetsplatsen

●  Samtal där hunden ingår som en motiverande och lugnande resurs

03.

FÖRELÄSNING 

 

Samspel mellan människa och hund med fokus på Motivation – Relation – Kommunikation

Jag föreläser om hundens positiva effekter för människors mående och dess betydelse i vardagen. Jag belyser hur hunden kan vara ett stöd i olika sammanhang och situationer samt hur du kan arbeta med dina egna utvecklingsområden med hunden som en resurs.

Jag pratar om en bättre hälsa för både människa och hund och hur din hund kan vara din egen inspiratör till fysisk aktivitet och ett ökat välmående i vardagen.

Jag tar även upp vilka förutsättningar som krävs för att leva tillsammans med en hund, val av hund och hur du kan aktivera dig och hunden tillsammans för en ökad livskvalitet i vardagen.

KONTAKT

Hand Hund & Hälsa
handhundhalsa@gmail.com

Fotograf: Martin Lindgren
Webb/Brand: Malin Hammar-Blomwall

IntegritetspolicyVillkor GDPR

 

@hand_hund_halsa