Idag har Hicko och jag varit på Bruksgården och arbetat personcentrerat utifrån BPSD- registrering (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) Dagens uppdrag fick ett fokus på fysisk aktivitet, samtal och taktil massage. Att ge den enskillda individen egentid betyder så oerhört mycket, att känna tvåsamhet och bli sedd och bekräftad är en värdefull insats.

Idag fick jag frågan om alla Pyrenéerhundar var lika vita som Hicko och då kom än en gång rasklubbens rasbok till nytta som är fylld med Pyreneérhundar i korrekta färger.