Igår var Hicko och jag på vårt veckouppdrag på Bruksgården. Under förmiddagen fick vi utföra en punktinsats i syfte av att lindra symtom av ångest och oro. Jag fick det bekräftat än en gång vilken fantastisk resurs hunden är när vi människor inte lyckas nå fram. Personalen gjorde ett fantastiskt arbete och även jag gjorde en insats för att försöka lugna vårdtagaren, men vi lyckades inte. När Hicko kom fram försvann ångesten, vårdtagaren log och kramade om Hicko. Efter en stund frågade jag vårdtagaren om vi inte skulle gå en promenad. ”Jo det vill jag gärna”. Under hela promenaden höll vårdtagaren handen på Hicko. Hunden är en fantastiskt resurs och har en positiv inverkan på människan.

Hunden har även en förmåga att öppna upp till samtal. Det är ofta personalen kommer fram till mig och berättar att vårdtagaren pratar bara när hunden kommer.

Detta är ett gemensamt arbetet tillsammans med enhetschefen, personalen och demensteamet där vi har satt in hunden som en insats för personer med demenssjukdom utifrån BPSD  – Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens.

Stort tack till Bruksgården för ett fin samarbete!