Att arbeta med hund som en resurs

En föreläsning där jag delar med av min arbetsvardag med hunden som en resurs och hur det är att arbeta som social tjänstehundsförare. Jag har en bred erfarenhet av arbetet med olika målgrupper där jag pratar om vikten av kunskapen kring sin målgrupp, bemötande och triangelarbetet mellan hund, hundförare och tredje person.

Vad innebär yrket? Vad är hunden och  hundförarens uppgift i mötet med tredje person? Vilken typ av hund är lämplig för yrket? Vad ska hunden kunna? Vad är viktigt att tänka på i mötet med tredje person? Vad innebär hundens välfärd? Kan jag bränna ut min hund? Vad innebär det att ta in en hund i verksamheten? Hur kan arbetsplatsen säkerställas? Hur ska arbetsplatsen hantera eventuell hundrädsla och allergier?

Och mycket mer… Detta är en föreläsning där du får med dig en inblick och verktyg för hur det är att arbeta som social tjänstehundsförare samt vad det innebär för verksamheten som väljer att arbeta med hund som en resurs. Under föreläsningen finns även Pyrenéerhunden Hicko, social tjänstehund med på plats, där dom som vill får tillfälle att vara nära hunden och känna upplevelsen av ett lugn genom att klappa den vita mjuka pälsen.

Tid: 1 timme

Kostnad: Från 5400 kr plus körersättning från Skurup

Hundens betydelse i vardagen

Jag föreläser om hundens positiva effekter för människors mående och dess betydelse i vardagen. Hur hunden kan vara ett stöd i olika sammanhang och hur du kan arbeta med dina egna utvecklingsområden med hunden som en resurs. Jag tar även upp vilka förutsättningar som krävs för att leva tillsammans med en hund, val av hund och hur du kan aktivera dig och hunden tillsammans för en ökad livskvalitet i vardagen. Under föreläsningen finns även Pyrenéerhunden Hicko, social tjänstehund med på plats, där dom som vill får tillfälle att vara nära hunden och känna upplevelsen av ett lugn genom att klappa den vita mjuka pälsen.

Tid: 45 minuter

Kostnad: Från 3800 kr plus körersättning från Skurup

KONTAKT