En dag i veckan befinner vi oss på äldreboenden Bruksgården som ligger i Rydsgård. Vår uppgift är att arbeta personcentrerat utefter BPSD-registrering hos vårdtagare som har en demenssjukdom.

Hunden är den primära insatsen, men att kunna kombinera kompetensen inom taktil massage, seniorcoach och hundförare ger det mig möjlighet till flera vägar för att uppfylla målet.

Tack Bruksgården (enhetschef, personal och demesteamet) för ett fint samarbete för att nå en bättre vardag för våra äldre!