INTEGRITETSPOLICY

Hand Hund & Hälsa ägs och drivs av mig Jessica Svensson. Min verksamhet drivs i enlighet med GDPR, General Data Protection Regulation.

1 – Inledning

Denna integritetspolicy beskriver hur jag samlar in, hanterar, använder och lagrar dina personuppgifter via min hemsida https://handhundhalsa.com

Jessica Svensson är personuppgiftsansvarig för webbplatsen och tjänsterna som erbjuds på denna domän.

Mina kontaktuppgifter

​Ägare:​ Jessica Svensson

E-post:​handhundhalsa@gmail.com

Postadress:​ Skurup 483, 274 92 Skurup

Det är viktigt att informationen vi har kring dig är korrekt och uppdaterad. Vänligen meddela mig om dina personuppgifter ändras. 

Jag tar säkerheten på största allvar och på min sida finns program på plats för att upptäcka ett ev försök till intrång. 

Om det ändå skulle bli ett intrång av oberhöriga har jag upprättade rutiner för att rapportera en sådan personupgiftsincident till datainsektionen i enlighet med gällande lagstiftning.

2 – Syftet bakom datainsamlingen samt hur jag hanterar dina personuppgifter

Med personuppgifter menas alla typer av information som går att använda för att identifiera en person. Det inkluderar inte anonymiserad data.

När du besöker min webbplats och använder mina tjänster kan jag komma att hantera följande personuppgifter som är knutna till dig.

Detta gäller alla typer av meddelanden som du skickar till mig via min hemsida, kommentarer i bloggen, via e-post, genom sociala medier, inlägg i forumet på utbildningsportalen, alla typer av textmeddelanden. Jag hanterar den informationen i syfte att kommunicera med dig och sparar den med laglig grund för att kunna bevisa hur kommunikationen sett ut i händelse av rättslig tvist.

Kunddata​ som relaterar till alla typer av köp, beställningar och bokningar av mina tjänster. Det inkluderar ditt namn, fakturaadress, leveransadress, e-post, företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, fullständig adress, kvitto och referens på köp samt kontokortsuppgifter via tredje part (Stripe & PayPal). Jag hanterar den informationen för att genomföra och fullfölja avtalet som ingås mellan dig och mig i samband med att du genomför ett köp, en bokning och/eller en beställning via min webbplats.

Användardata​ inkluderar information kring hur du använder min webbplats och tjänster tillsammans med eventuell data som du själv publicerar via min webbplats och onlinetjänster. Jag hanterar denna data för att upprätthålla säkerheten och driften av min webbplats och tjänster.

Marknadsföringsdata​ som inkluderar data om dina val kring att ta emot marknadsföringsmaterial från mig och mina tredjeparttjänster utifrån dina preferenser. Jag hanterar dessa personuppgifter för att du ska kunna delta i mina marknadsföringsaktiviteter.

Syftet är att kunna analysera statistiken från dessa marknadsföringsåtgärder, så att jag kan vidareutveckla min affärsverksamhet och möta efterfrågan på bästa sätt med målet att få vår verksamhet att växa genom en sund marknadsföringsstrategi.

Jag kan komma att samla in kommunikation, kunddata, användardata och marknadsföringsdata för att leverera relevant information via min webbplats samt riktade annonser till dig. Det inkluderar Facebook, Instagram, Youtube, Google och display annonser på tredjepartplattformar.

Min lagliga grund för detta är att jag vill uppnå min tillväxtmål och skapa en hållbar verksamhet. Jag kan också komma att använda sådan data för att skicka andra typer av marknadsföringsbudskap till dig. Syftet med det är antingen för att få ditt samtycke eller andra legitima anledningar för att få min verksamhet att växa.

3 – Känslig information:

Jag samlar inte in någon känslig information om dig. Känslig information handlar om detaljer kring etnicitet, religon, sexuella preferenser, politisk åskådning, information om din hälsa inklusive genetisk och biometrisk data. Jag samlar inte in någon data kring domar eller rättsliga prövningar.

Jag kan tvingas att häva din bokning, ditt köp, din order om du av någon anledning inte kan ge mig personuppgifter som krävs (enligt lag) för att fullfölja villkoren i avtalet mellan oss i samband med ett köp, en bokning och/eller en beställning. Du blir kontaktad av mig om detta skulle inträffa.

Personuppgifterna som jag samlar in kommer endast att användas i det syfte de samlats in för.

Jag kan komma att hantera dina personuppgifter utan din vetskap eller samtycke i de fall där laglig grund finns eller det finns ett krav på mig att göra det för att följa gällande lagar och regler.

4 – Syftet bakom datainsamlingen

Jag samlar in data via min webbplats, formulär, webinar, workshops (IRL & Online), sociala kanaler samt vid direktkontakt med syftet att kunna följa upp, ge support och kundservice, genomföra bokning, order/köp samt förbättra och marknadsföra våra tjänster och produkter. Jag kan också samla in viss data automatiskt om dig genom cookies när du besöker våra webbplatser.

Jag kan komma att ta emot data från tredjeparter som Google Analytics baserat utanför EU, annonsnätverk som Facebook och Google adwords baserade utanför EU samt tekniska lösningar, betal- och leveranstjänster, söktjänster baserade utanför EU.

5 – Marknadsföring

Jag hanterar dina personuppgifter för att skicka marknadsföringskommunikation till dig. Antingen utifrån ditt samtycke eller utifrån mitt legitima syfte att få min verksamhet att växa.

Du kan alltid avprenumerera från mina e-postutskick genom länken som bifogas längst ned i varje e-postutskick från mig. Det inkluderar inte direktkommunikation mellan oss, utan utskick via tredjeparttjänst för massutskick och automatisk kommunikation.

Notera att om du väljer att avprenumerera från mina e-postutskick innehållande marknadsföringsmaterial så inkluderar det inte dina personuppgifter du uppgett i samband med en transaktion eller registrering på utbildningsportalen. Du kan fortfarande få mail från mig som är direkt knutet till tjänsterna du köpt.

Jag varken hyr ut eller säljer dina personuppgifter till tredjepart.

6 – Mina leverantörer som vi delar din information med?

Jag kan komma att del dina personuppgifter med aktörerna nedan:

Profesionella rådgivare​ som Advokater, Bankmän, Försäkringsrådgivare och liknande
Tjänsteföretag​ inom IT som tillhandahåller system för drift och administration

Jag kräver att alla våra leverantörer upprätthåller säkerheten för dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi tillåter bara dessa leverantörer att hantera din persondata för specifika ändamål utifrån mina anvisningar.

7 – Datasäkerhet

Jag har säkerhetsåtgärder som är kopplade till min webbplats och tjänster för att skydda och förhindra att dina personuppgifter inte försvinner av misstag, används, ändras, sprids eller kan nås utan tillstånd. Dina uppgifter hanteras endast av mig och leverantörer där det finns ett legitimt behov. Dessa leverantörer är knutna till sekretessavtal enligt varje leverantörs villkor och får bara hantera dina personuppgifter utifrån mina instruktioner.

Vi har upprättade rutiner för att hantera misstänkta intrång som påverkar dina personuppgifter och kommer att meddela dig och aktuell myndighet när vi har laglig skyldighet att göra det.

8 – Lagring av data

Jag sparar bara dina personuppgifter så länge det finns legitima skäl i enlighet med varför de samlades in från början. Det inkluderar även vad som krävs enligt bokföringslagen.

För att bestämma hur lång tid det är nödvändigt för mig att spara din persondata tittar vi på mängden data, syftet och graden av känslighet av personuppgifterna, risken för obehörig åtkomst och om jag kan uppnå det avsedda syftet på andra sätt samt för det rättsliga förpliktelser som förekommer.

Bokföringslagen gör gällande att jag måste behålla grundläggande information om mina kunder i 7 år efter bokföringsdatumet. Det inkluderar kontaktuppgifter, ekonomisk information, transaktionsinformation samt identitet.

Under vissa omständigheter kan du be mig radera dina personuppgifter. I dessa fall kan jag välja att anonymisera dina personuppgifter, så att de inte längre kan kopplas till dig. Det sker i statistik- och analys-syfte, vilket också innebär att jag har obegränsad möjlighet att använda den anonymiserade informationen utan att meddela dig.

9 – Dina rättigheter

Gällande lagstiftning ger dig flera rättigheter kopplat till dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, begära ändring av felaktiga personuppgifter, begära radering av dina personuppgifter, invända mot hantering av dina personuppgifter, begära ett utdrag av dina personuppgifter, ta tillbaka medgivande gällande hur dina personuppgifter hanteras och begära en begränsning i hur dina personuppgifter behandlas.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på datainspektionens hemsida:

https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Du kommer inte behöva betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att nyttja någon av dina andra rättigheter), men jag kan komma att ta ut en avgift om din begäran är tydligt ogrundad, återkommande eller överdriven. Alternativt kan jag neka din begäran under dessa omständigheter.

Jag kan komma att begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa dina rättigheter att få åtkomst till dina personuppgifter eller nyttja någon av dina andra rättigheter. Det är en säkerhetsåtgärd för att se till att personuppgifter inte lämnas ut till någon som inte har rättighet att ta del av dem. Jag kan också komma att kontakta dig för att få mer information om din begäran för att kunna göra processen snabbare.

Jag försöker återkomma till alla berättigade begäranden inom en månad. Ibland kan det ta mig längre än en månad om din begäran är komplex eller om du har flera begäranden. I ett sådant fall kommer jag meddela dig och hålla dig uppdaterad.

Om du inte är nöjd med hur jag hanterar din data har du möjlighet att framföra ett klagomål till Datainspektionen. Kontakta mig först via handhundhalsa@gmail.comså att vi har möjlighet att föra en dialog med dig och svara på dina frågor.

10 – Tredjepart länkar

Min webbplats innehåller länkar till tredjepart. Det inkluderar andra webbplatser, tjänster och program/applikationer. Notera att du kan komma att godkänna deras användarvillkor om du klickar på de länkarna. Det innebär att de kan komma att samla in och dela dina personuppgifter. Jag har ingen kontroll över dessa tredjepartstjänster eller deras integritetspolicys och tar inget ansvar för dem heller. Vi rekommenderar därför att du läser igenom integritetspolicys hos dessa tredjeparter noga.

11- Ändringar av denna integritetspolicy

Jag kommer uppdatera denna integritetspolicy regelbundet utifrån eventuella förändringar i hur jag hanterar dina personuppgifter. Ändringar sker så fort jag har publicerat dem på vår webbplats. Jag rekommenderar därför att du läser igenom dem med jämna mellanrum. Om förändringen är av väsentlig art kommer du bli informerad innan förändringen sker och har då möjlighet att säga upp avtalet med mig innan den nya integritetspolicyn träder i kraft.

12 – Cookies

Du kan ställa in din webbläsare så att inga cookies laddas när du besöker min webbplatser och tjänster. Om du väljer att blockera alla cookies kan det påverka funktionaliteten och möjligheten att använda min webbplats och tjänster.

13 – kontakt och frågor

Vill du ha kontakt med oss gällande ändring, klagomål, justering av personuppgifter eller liknande är du välkommen att maila oss,

handhundhalsa@gmail.com

 

Uppdaterad: 2019-11-13 Jessica Svensson 

KONTAKT

Hand Hund & Hälsa
handhundhalsa@gmail.com

Fotograf: Martin Lindgren
Webb/Brand: Malin Hammar-Blomwall
Integritetspolicy – Villkor – Cookie Policy

 

@hand_hund_halsa