GDPR

Information om GDPR

Jag följer dataskyddsförordningen (”GDPR”). Jag ser det som en självklarhet att varken sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och jag följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen.


Enligt dataskyddsförordningen ska mina kunder få information om hur dennes personuppgifter behandlas vilket vi beskriver nedan. Jag behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande:

1. VID KÖP AV VÅRA TJÄNSTER:

För- och efternamn, Personnummer/Org nummer, Adress, Mailadress, Telefonnummer.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera min tjänst till dig och för bokföringslagen.

Jag får dem uppgifterna personligen från dig när du genomför ett köp på min hemsida. Dina uppgifter sparas hos min hemsideleverantör Loopia och hos min bokförings leverantör Visma Spcs AB.

Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är kund hos oss.

2. VID NEDLADDNING AV GRATISPRODUKTER ELLER PRENUMERATION PÅ NYHETSBREV

Jag sparar namn och mailadress hos mail leverantör Mailerlite för utskick av gratisprodukter som i sin tur används till informationsmail och kampanjutskick. De uppgifterna fyller du själv i och samtycker till när du anmäler dig. Du kan sedan när du vill med ett enkelt klick avsluta utskicken från mig.

3. I KURSER

Vi sparar inspelade gruppsamtal i flera av våra kurser för att du ska kunna gå tillbaka och lyssna för att få ut det bästa av kursen eller om du har missat ett gruppsamtal.


De samtalen sparas så länge kursen pågår, sedan raderas dem. Samtalen sparas hos min leverantör Zoom och delas i kursens slutna Facebookgrupp. Ditt namn och mailadress finns även registrerad på min kursportal Thinkific som du själv fyller i och kan ta bort dig ifrån.

Betalar du kursen via min kursportal Thinific så lämnar du även dina betaluppgifter till en säker betalningsleverantör Stripe.

4. PÅ HEMSIDAN:

Jag sparar referens utlåtande som text, bild eller video av kunder som har givit ett godkännande. De sparas tills jag ersätter dem med nya eller tills min referens vill att det ska tas bort.

5. KUNDUNDERSÖKNINGAR / UTVÄRDERINGAR

Jag sparar kundundersökningar och utvärderingar som du självmant har svarat på och samtyckt till i Dropbox med säkra uppdaterade lösenord. De sparas så länge jag arbetar med dem och sedan raderas dem.

6. SAMMANFATTNINGSVIS:

Jag behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredje part.


Du har rätt att kontakta mig om du vill ha ut information om de uppgifter jag har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att jag begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta mig på handhundhalsa@gmail.com Om du har klagomål på min behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Uppdaterad 2019-10-21 av Jessica Svensson

KONTAKT

Hand Hund & Hälsa
handhundhalsa@gmail.com

Fotograf: Martin Lindgren
Webb/Brand: Malin Hammar-Blomwall

@hand_hund_halsa