Taktil massage2017-06-22T07:43:23+00:00

Taktil massage är en avslappningsmetod som bygger på omsorgsfull och medveten beröring av huden, där jag använder mina händer som redskap. Metoden sker med respekt, omtanke för individens behov  och med ett lyhört bemötande. Den taktila metoden är till för gammal som ung, från små barn till livets slutskede. Metoden anpassas utifrån eget önskemål från en helkroppsmassage på massagebänken till en handmassage sittandes i stolen.

I mötet med den taktila metoden har jag mött människor i olika skeden i livet. Där samtal och beröring har lett till en ökad livskvalitet. Jag har arbetat med den taktila metoden i livet slutskede, personer med ätstörningar, personer med stress och utmattningssymtom, gravida kvinnor, samt personer som vill förebygga sin stress eller bara njuta av en stund av lugn och ro. 

Den taktila massagen kan återställa kroppens balans, både för kropp och själ. Genom beröringen bildas kroppens eget lugn- och rohormon oxytocin som sprider sig i kroppen och ger ett lugn. Taktil massage kan också ge:

  • Ökad förmåga till kommunikation
  • Ökad kroppsuppfattning
  • Minskad ångest och oro
  • Förbättrad mag- och tarmfunktion
  • Bättre sömn
  • Lindring av smärta
  • Stärkt självkänsla
  • Ökat välbefinnande
  • Ökad förmåga att lära sig att slappna av

Kostnad: 45 minuter 500 kr

Jag erbjuder även mentorskap och workshop inom äldreomsorgen för att utveckla kunskapen om den Taktila beröringen och kommunikationen i vardagen. Kontakta mig för en vidare dialog om upplägg och offert.

 

Kontakt