Hunden Hicko ( Joquibaz Hickory Dickory Dock) och Piansa (Joquibaz  Piansa Em-Ja) är Pyrenéerhundar och är utbildad social tjänstehund och arbetar tillsammans med mig som är hundförare, undersköterska och seniorcoach.

Hicko och Piansa har stor erfarenhet av att arbeta med många olika målgrupper:

 • Personer med funktionsvariationer främst inom autismspektrum samt personer med förvärvad hjärnskada
 • Barn med särskilda behov
 • Psykisk ohälsa
 • Öppen vård för personer med alkohol, drog och spelmissbruk
 • Boende riktat till hemlösa personer med ett aktivt missbruk
 • Projekt inom skolan som heter ”Barn, hund och utomhuspedagogik”
 • Äldreomsorgen med inriktning somatisk vård och personer med demenssjukdom.
 • Föreläsningar där vi sprider vårt viktiga arbete med hunden som en resurs samt hundens betydelse för vårt mående

Hicko fick äran att blir utsedd till årets vardagshjälte 2017 för sin goda insats inom äldreomsorgen!

I arbetet med hund som resurs fungerar hunden som ett redskap för att nå olika mål. För många människor vi möter i vårt arbete, kan mötet med hund leda till ökad motivation, glädje och en ökad livskvalitet i vardagen. Interaktionen mellan hund och människa kan generera en positiv känsla och relation. Denna kan i många fall överföras i ett samspel tillsammans med andra människor och i olika sociala sammanhang. I arbetet med hund som resurs kan man dra paralleller mellan hund och människa, dock är det viktigt att mottagaren kan förstå liknelsen mellan hunden och sig själv. Det är viktigt att fånga upp mottagarens intresse för att lättare anpassa aktiviteten med hunden. Genom hunden kan man även arbeta med exempelvis socialträning, samhällsintegrering, koncentration, fysisk hälsa, turtagning, minnesträning, ökad självkänsla och självförtroende. Genom att beröra hunden eller vid en visuell upplevelse kan mottagaren känna sig sedd och vara delaktig i en kravlös aktivitet tillsammans med hunden.

I mötet med hunden väcks ofta spontana samtal, som då kan ske direkt till hunden eller med hjälp av hundföraren, som leder samtalet med hjälp av hunden. Det är viktigt att fånga upp samtalet och vägleda efter intresse och förmåga. Alla aktiviteter som sker tillsammans med hunden som resurs syftar till att bibehålla, stärka eller förbättra mottagarens förmågor och anpassas efter behov och förutsättningar. Andra viktiga syften i mötet med hunden är att skapa glädje, delaktighet och gemenskap.

I arbetet med hund som resurs fungerar hunden som ett redskap för att nå olika mål. För många människor vi möter i vårt arbete, kan mötet med hund leda till ökad motivation, glädje och en ökad livskvalitet i vardagen.

Mottagaren kan träna på egenskaper som sitt tålamod, känna tillit, sin empatiska förmåga, känna ett lugn via hunden genom olika praktiska övningar med hunden som ett verktyg

Som seniorcoach och taktil massör arbetar jag även med samtal, fysisk rörelse, stresshantering och taktil kommunikation där hunden kan vara både aktiv och passiv i aktiviteten.

Mötet med hunden kan ske både i enskilt och i grupp eller i en kombination och anpassas helt efter gruppen/individens önskemål och behov.

 • I en grupp anpassas aktiviteter utifrån gruppens behov och förutsättningar, samtidigt som alla individer blir sedda. Här kan även ingå olika samtalsämnen om så önskas. (Max 45 min)
 • I ett enskilt möte kan upplägget se olika ut beroende på önskemål, behov och insats. Här finns möjlighet till aktivitet med hunden, fysisk rörelse, avslappning samtal och taktila insatser.
 • I en kombination delas tiden upp med att hunden deltar i en gruppaktivitet och sedan går hunden vidare för enskilda möten. Alternativ att tiden delas upp mellan två olika grupper.

Hur ofta besöken ska ske bestämmer ni och jag försöker tillgodose era önskemål på bästa sätt.

Kontakta mig gärna för vidare dialog kring ett upplägg eller om du har några andra funderingar.

Vill du läsa mer om Hickos liv hemma på gården gå in på vår blogg  www.guardista.com. Eller följ honom på facebooksidan Hand Hund & Hälsa samt instagram hand_hund_halsa 🙂