Vill du säkerställa din arbetsplats där hund ingår som sällskap, komplement eller som en resurs i ditt arbete?

Det fantastiska är att hunden idag finns med på många arbetsplatser där syftet kan se olika ut.

  • Arbetande hundar inom skola, vård och omsorg
  • Kontors hundar som följer med matte/husse på arbetet
  • Egen mottagning med hunden som sällskap
  • Frilansande frisörer eller fotvårdare som har hunden med som en extra glädjespridare i arbetet
  • Resurshundar som finns med på arbetsplatsen
  • Samtal där hunden ingår som en motiverande och lugnande resurs

En viktig aspekt när man implementerar hund som resurs på en arbetsplats är att säkerhetsställa och anpassa arbetsplatsen utifrån de behov som behövs. Detta kan se olika ut. Hundens välfärd och mentalitet är en annan viktig aspekt för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad implementering.

Det viktiga är att säkerställa och anpassa arbetsplatsen utifrån kunden/patienten, hunden samt övriga berörda i situationen där hunden befinner sig. Att alltid ha en alternativ plan för individer som inte vill eller kan möta hunden. En annan viktig aspekt är hundens välfärd.

Vill du säkerställa din arbetsplats där hund ingår kan vi med vår unika kompetens och breda erfarenhet hjälpa dig och din verksamhet att utföra ett tryggt, säkert och kvalitativt arbete.

Vårt koncept bygger på att stötta, vägleda och ge dig verktyg för att kunna anpassa miljön där hunden befinner sig med fokus på helheten av verksamheten.

  1. Vi utför ett lämplighetstest på hunden utifrån de arbetsuppgifter som hunden ska utföra på sin arbetsplats. Vi går igenom vilka anpassningar som behövs göras. Om någon situation kräver extra träning eller behöver en invänjningsperiod samt om någon situation där hunden är mindre lämplig utifrån hundens välfärd eller som en säkerhet för övriga berörda tittar vi på en alternativ plan.
  1. Vi ser över de lokaler som hunden ska närvara/ arbeta i och ser om och vad som behövs anpassas med hund i verksamheten.
  1. Vi utför en riskanalys och utifrån det resultatet skapar vi tillsammans rutiner och riktlinjer med fokus på att skapa en trygg och inspirerande arbetsplats med hunden som en resurs.

Varm välkomna!

Jessica Svensson                                                 Matilda Ström

Social tjänstehundsförare                                     Vårdhundsförare

Personlig tränare för hund                                  Tjänstehundsdressör

Coach                                                                        BPH Beskrivare

Har du frågor och funderingar, tveka inte att höra av dig!

KONTAKT